Evidencia dodávateľských faktúr

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
131
Počet zákazníkov:
92
Verzia pre tlač:
p060801-edf.pdf
Náhľady:

Aplikácia patrí do finančno-daňového a zároveň do evidenčného okruhu IS EFR. Aplikácia je určená na komplexné zachytenie a evidenciu dodávateľských faktúr, od knihy dodávateľských faktúr, evidencie kontrolných a schvaľovacích procesov, likvidácie, podkladov k DPH až po prevody do EIA a ABO a zaúčtovanie. Úlohy tejto aplikácie sú určené na primárnu každodennú evidenciu dokladov a sú optimalizované na spracovanie veľkých počtov dokladov. Aplikácia poskytuje informácie o stave spracovania jednotlivých faktúr, o stave likvidácie, o DPH, o stave párovania s príjemkami skladov a podobne.

  • Evidencia faktúr v tuzemskej a zahraničnej mene
  • Vedenie kníh dodávateľských faktúr (max. 99)
  • Evidencia zdaniteľných plnení v pásmach DPH (max. 99)
  • Automatizovaná tvorba nároku na odpočet DPH
  • Položkovitá evidencia DPH
  • Automatizovaná i ručná likvidácia faktúr
  • Likvidácia režijných faktúr v zápise
  • Členenie nezlikvidovaných faktúr, režim reklamácií
  • Automatizované spracovanie zálohových platieb
  • Automatizované prepojenie na účtovníctvo, ABO a EDP