Evidencia odberateľských faktúr

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
131
Počet zákazníkov:
92
Verzia pre tlač:
p060801-eof.pdf
Náhľady:

Aplikácia Evidencia odberateľských faktúr umožňuje tvorbu a odosielanie odberateľských faktúr v individuálnom alebo hromadnom režime. Umožňuje režimy predfaktúr a daňových záloh. V prípade platby cez fiškálny modul, poskytuje možnosť tvorby fiškálnych dokladov v zmysle zákona. Systém umožňuje vytváranie rôznych jazykových mutácií faktúr, dodacích listov a výdajok vo väzbe na jazykové mutácie názvov skladových položiek, včítane automatických prepočtov cudzej meny na SKK a naopak. V režime prepojenia na skladový systém umožňuje fakturáciu z výdajok a objednávok. Komplexný mechanizmus práce s cenami, efektívne využívanie systémov zliav, klasifikácie odberateľov, sledovanie a vyhodnotenie odberov, on-line väzba na saldokonto robí zo systému EOF mocný obchodno-logistický a ekonomický nástroj.

 • Evidencia faktúr v tuzemskej i zahraničnej mene
 • Niekoľko typov fakturácie
 • Rôzne jazykové mutácie
 • Vedenie kníh odberateľských faktúr (max. 99)
 • Evidencia zdaniteľných plnení v pásmach DPH (max. 99)
 • Položkovitá evidencia DPH
 • Automatizované podklady povinnosti DPH
 • Prevody, storná, dobropisy, daňové zálohy
 • Dodacie listy, predfaktúry, daňové doklady
 • Mesačné i kumulatívne prehľady, realizačné súpisy
 • Prepojenie na fiškálny modul
 • Prepojenie na výdajky a objednávky
 • Automatizované prepojenie na účtovníctvo a EDP