Evidencia priznaní DPH

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
88
Počet zákazníkov:
82
Verzia pre tlač:
p060801-edp.pdf
Náhľady:

Aplikácia zameraná na komplexné riešenie problematiky spojenej so spracovaním dane z pridanej hodnoty. Základné vlastnosti aplikácie:

  • Evidencia riadnych a dodatočných priznaní
  • Prepojenie na podsystémy EFR
  • Možnosť ručného vytvorenia priznania
  • Automatické prepočty koeficientom
  • Ročný prepočet koeficientu
  • Automatizované zúčtovanie priznaní
  • Prehľady podľa podsystémov EFR
  • Prehľady podľa riadkov a podsystémov EFR
  • Prehľad dokladov vstupujúcich do riadku priznania
  • Súhrnný výkaz