Evidencia majetku

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
92
Počet zákazníkov:
61
Verzia pre tlač:
p060801-ima.pdf
Náhľady:

Aplikácia je určená na riešenie problematiky evidencie, odpisovania, inventarizácie dlhodobého a drobného majetku organizácie.

  • Nahrávanie údajov o všetkých položkách majetku, prehľady investičného majetku, zaraďovacie a vyraďovacie protokoly
  • Inventúry majetku a drobného majetku
  • Inventárne karty majetku
  • Automatický výpočet mesačných oprávok a vytvorenie príslušných účtovných pohybov
  • Automatické vytvorenie účtovných pohybov pri zaradení majetku, jeho vyradení, zmene vstupnej ceny, preradení na iné stredisko atď.
  • Prehľady vytvorených účtovných pohybov s možnosťou ich opravy
  • Automatický prevod do Ekonomických informácií
  • Výpočet ročných daňových odpisov a vytvorenie podkladu pre daň z príjmu
  • Možnosť odlišných účtovných a daňových odpisov, ako aj ich vzájomné porovnanie