Evidencia skladových zásob

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
61
Počet zákazníkov:
40
Verzia pre tlač:
p060801-esz.pdf
Náhľady:

Aplikácia je určená na evidenciu stavu a pohybov skladových zásob.

 • Sledovanie skladových zásob v reálnom čase
 • Sledovanie pohybov príjmu a výdaja
 • Pohyby sú okamžite premietnuté do stavu zásob
 • Účtovanie v priemernej cene alebo FIFO
 • Automatizované prevody medzi skladmi
 • Prevody medzi položkami
 • Ľubovoľné množstvo skladov
 • Definovanie vlastných druhov pohybov
 • Evidencia položiek podľa výrobných čísel
 • Možnosť vytvárania receptúr
 • Kompletácia výroby s prepojením na receptúry
 • Vytváranie faktúr z výdajky
 • Priradenie úvodných a záverečných textov k faktúre
 • Jednoduché nahrávanie a oprava dokladov
 • Vytváranie zostáv za ľubovoľné obdobie
 • Podklady pre zaúčtovanie do EI
 • Vytváranie a evidencia inventúr skladových zásob
 • Možnosť vytvárania denných objednávok pre odberateľov
  • automatizované vytvorenie dodacieho listu
  • automatizované vytvorenie výdajky
  • automatizované vytvorenie faktúr
 • Prenosy údajov medzi centrálnym skladom a pobočkami
 • Prepojenie na modul ESZ-MALOPREDAJ
 • Prepojenie na modul OPRAVNÉ POLOŽKY
 • Prepojenie na modul EDP-Evidencia daňových priznaní DPH