Nákupno-obchodná činnosť

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
22
Počet zákazníkov:
22
Verzia pre tlač:
p060801-noc.pdf
Náhľady:

Aplikácia pre automatizované spracovanie agendy v organizáciách, zaoberajúcich sa nákupom a skladovaním poľnohospodárskych výrobkov, výrobou kŕmnych zmesí, výrobou múky a ich predajom.

Vlastnosti produktu NOČ :

 • Ľubovoľný počet skladov
 • Sklad môže mať niekoľko účtov zásob
 • Definovať vlastné druhy pohybov
 • Sledovanie skladových zásob
 • Sledovanie pohybov príjmu a výdaja
 • Automatizované prevody medzi skladmi
 • Zadané pohyby okamžite premietne do stavu zásob
 • Sledovanie pohybov a stavu zásob v reálnom čase
 • Účtovanie skladu v priemerných cenách
 • Kontrola obstarávacej ceny na matriku položiek (voliteľné nastavenie)
 • Kontrola obstarávacej ceny na skladovú kartu (voliteľné nastavenie)
 • Výdaj položky do mínusu (voliteľné nastavenie)
 • Automatizované alebo ručné číslovanie dokladov
 • Účtovanie malopredaja, ktorý sa realizuje cez registračnú pokladňu
 • Vytváranie výrobných príkazov (pre výrobu kŕmnych zmesí)
 • Vytváranie zámelových listov (pre mlyn)
 • Jednoducho opravovať doklady
 • Výdajka môže obsahovať položky, ktoré nie sú tovarom, napr. služby
 • Vytváranie zostáv podľa výberových podmienok
 • Vytváranie zostáv za ľubovoľné obdobie
 • Vytváranie podkladov pre štatistické výkazy
 • Vytváranie podkladov pre zaúčtovanie obratov do účtovníctva
 • Vytváranie podkladov pre evidenciu DPH
 • Jednoduché vytvorenie inventúry skladových zásob

Programový produkt NOČ je prepojený s ostatnými podsystémami softvéru firmy Spark. Ide o úlohy Účtovníctvo, Evidencia odoslaných faktúr, Evidencia DPH.