Evidencia externých objednávok

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
12
Počet zákazníkov:
10
Verzia pre tlač:
p060801-obx.pdf
Náhľady:

Aplikácie oblasti logistiky zabezpečujúce možnosti evidencie objednávok od klientskej sféry, ich on-line verifikáciu voči stavu skladu, rezerváciu tovaru, automatizované objednávanie chýbajúceho tovaru s automatizovaným párovaním objednávok a príjemiek s riešením náhrad a zámen včítane automatickej sumarizácie požiadaviek a generovania objednávok voči dodávateľom.

Evidencia externých objednávok (OBE)

Základné funkcie:

  • Vystavovanie objednávok na dodávateľa podľa signalizácie skladu s informáciami o poslednej dodávke
  • Grupovanie objednávok podľa dodávateľa
  • Definície časových cyklov objednávania podľa dodávateľa
  • Odhlasovanie uspokojených objednávok podľa FIFO pri príjme na sklad
  • Riadenie náhradných položiek od dodávateľa
  • Evidencia uspokojených a neuspokojených objednávok podľa dodávateľov, podľa tovarových položiek
  • Väzba na interné objednávky