Evidencia zvierat

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
5
Počet zákazníkov:
5
Verzia pre tlač:
p060801-ez.pdf
Náhľady:

Aplikácia je určená na evidenciu stavu a pohybu zvierat na farme chovu ošípaných pre kategórie zvierat:

 • Zameranie aplikácie
  • Pôrodňa - Prasnice, Prasničky plemenné, Ciciaky
  • Dochov – Výkrm, Prasničky, Kančeky
  • Prasničky chovné
  • Kančeky chovné
  • Prasničky plemenné
  • Kančeky plemenné
  • Prasnice
  • Kance
  • Výkrm
 • Úlohy
  • Evidencia halových denníkov pre jednotlivé kategórie zvierat v kusoch a kilogramoch
  • Prehľady o počtoch zvierat
  • Prehľady za rôzne časové obdobia
  • Podklady pre účtovníctvo
  • Evidencia a vyhodnotenie jednotlivých turnusov
  • Vyhodnotenie pracovníkov podľa počtu kŕmnych dní zvierat

Plánovanie chovu zvierat

 • Úlohy
  • Modelovanie produkcie
  • Modelovanie realizácie
  • Modelovanie nákladovosti
  • Analýza plánu chovu po mesiacoch/kvartáloch
  • Analýza spotreby krmív po kategóriách a druhoch
  • Automatizované prepojenie na Evidenciu a riadenie chovu zvierat
  • Vyhodnotenie plánu a skutočnosti chovu