Evidencia opravných položiek SZ

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
2
Počet zákazníkov:
2
Verzia pre tlač:
p060801-opp.pdf
Náhľady:

Aplikácia určená na evidenciu opravných položiek k skladovým zásobám.

  • Evidencia opravných položiek k skladovým zásobám k určitému dátumu
  • Prepojenie na sklady NOČ a ESZ
  • Evidencia výdaja opravných položiek v skladových a predajných cenách
  • Prehľad stavu opravných položiek k dátumu
  • Prehľad pohybov opravných položiek za obdobie