Ekonomické a finančné výkazníctvo

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
19
Počet zákazníkov:
19
Verzia pre tlač:
p060801-eiw.pdf
Náhľady:

Aplikácia určená pre manažérov a riadiacich pracovníkov, poskytujúca syntetický pohľad do účtovníctva a financovania prostredníctvom jednak oficiálnych výkazov s množstvom funkcií a výberových kritérií, s prístupom k detailným údajom s možnosťami tabuľkových a grafických interpretácií s priamym výstupom do EXCELu.

 • Hlavná kniha
  • Za mesiac
  • Nápočtom od začiatku roku
  • Koncový stav po mesiacoch
  • Výpis obratov účtu
  • Karta účtu
  • Filter na číslo účtu
  • Grafické zobrazenie stavov a obratov účtu
  • Porovnanie s minulými obdobiami
  • Export do Excelu
 • Účtovná karta
 • Prehľady účtovných zápisov za vybraté obdobia
 • Obratová predvaha
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, CashFlow
  • Výpis účtov vstupujúcich do riadku výkazu
  • Zaokrúhlenie na tisíce Sk
  • Export do Excelu