Váhové hospodárstvo a laboratórium

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
3
Počet zákazníkov:
3
Verzia pre tlač:
p060801-vhl.pdf
Náhľady:

Plne grafická aplikácia zameraná na predspracovanie príjmu surovín a zároveň ako podporný systém váženia zmesí a surovín pre NOČ s automatizovaným prepojením na váhy rôznych výrobcov.

  • Spracovanie vážnych lístkov s automatizovaným prepojením na váhu alebo možným ručným zápisom vážnych lístkov
  • Čiastkový rozbor vzoriek dodávky po odvážení vozidla (vlhkosť...) s tlačou dokladu Laboratórny rozbor čiastkových vzoriek
  • Úplný rozbor dodávok za jeden alebo viac vážnych lístkov
  • Zúčtovacie listy za vybraté vážne lístky s úplným rozborom
  • Spracovanie príjmových dokladov zo zúčtovacích listov na ľubovoľný sklad NOČ, včítane cudzích zásob
  • Evidencia príjmov podľa skladov a dodávateľov
  • Všetky rozbory sú evidované v Knihe rozborov
  • Prepojenie na NOČ ( len od V15.5 )
  • Prepojenie na EI