Evidencia a riadenie výroby

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
2
Počet zákazníkov:
2
Verzia pre tlač:
p060801-erv.pdf
Náhľady:

Aplikácia komplexne rieši problematiku riadenia a evidencie výrobného procesu.

 • Evidencia zákaziek
 • Technologické postupy
 • Kusovníky
  • Konštrukčný
  • Súhrnný
  • Inverzný
 • Kalkulácia výroby
  • Za vyrábané položky
  • Podľa operácií
  • Podľa pracovísk a stredísk
  • Mzdové a materiálové náklady
  • Vyťaženie pracovísk
  • Potreba materiálu
 • Kooperácie
 • Vytvorenie dávky pre výrobu
 • Evidencia nepodarkov
 • Žiadanky na materiál
 • Odhlasovanie výroby po operáciách
 • Evidencia nedokončenej výroby
  • Mzdové náklady
  • Materiálové náklady
  • Mzdy
  • Nepriame náklady
 • Zaúčtovanie nedokončenej výroby