Služby

Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti informačných technológií širokého spektra. Jedná sa prevažne o nasledovné služby:

  • Projektovanie informačných systémov
  • Tvorba a dodávky programového vybavenia
  • Sprevádzanie a servis od momentu zavedenia produktov počas celej doby ich užívania, „hot – line“ technického a vecného charakteru
  • Poradenské a konzultačné služby v ekonomicko-právnej a daňovej oblasti
  • Dodávky a servis výpočtovej techniky
  • Návrhy a realizácie sietí
  • Systémové služby vrátane poradenských a konzultačných služieb pri výbere výpočtovej techniky, organizácii prepojenia informačných systémov a prenosov dát
  • Služby systémovej integrácie

Aktuálne
Dátum Názov súboru

FTP service offline.