Servis a údržba

Spokojnosť zákazníka s implementovaným riešením je priamo závislá od jeho bezchybného chodu, jednoduchosti prevádzkovania a schopnosti absorbcie anomálií a kolízií, ktoré prináša so sebou dynamika podnikateľského prostredia a jeho neustály vývoj. Našim cieľom je poskytovať zákazníkom služby, ktoré im pomôžu takéto javy rýchlo a efektívne prekonávať.

  • Záručný servis a sprostredkovanie záručného servisu
  • Zabezpečenie pozáručného servisu
  • Servisné a konzultačné služby k softvéru
  • Systémové a technické služby
  • Technické inovácie softvérových a hardvérových riešení
  • Služby zálohovania
  • Dohľadové a sprevádzacie služby
  • Hot-Line technického a vecného charakteru

Aktuálne
Dátum Názov súboru

FTP service offline.