Systémové služby

V záujme maximálneho uspokojenia potrieb zákazníka poskytujeme rad služieb zameraných na systémové integračné procesy. Sme schopní analyzovať potreby a úzke miesta informačných systémov zákazníka a navrhovať racionálne a efektívne riešenia IT s maximálnym ohľadom na ochranu investícií zákazníka. Efektívne poradenstvo v rôznych oblastiach IT a školenia pracovníkov zákazníka pomáhajú maximalizovať jeho výkon.

  • Analýzy stavu IT
  • Analýzy úzkych miest informačných systémov
  • Návrhy infraštruktúr a ich zmien
  • Návrhy zmien konfigurácií prvkov infraštruktúry
  • Návrhy inovačných cyklov prvkov infraštruktúry IT
  • Návrhy komunikačných infraštruktúr a ich väzieb
  • Analýzy a návrhy informačných tokov a ich zmien v dôsledku reštrukturalizácií
  • Návrhy a realizácie rozhraní informačných systémov
  • Analýzy a návrhy bezpečnosti IT

Aktuálne
Dátum Názov súboru

FTP service offline.