O spoločnosti

Spark, spol. s r.o., Martin bola založená v roku 1991. Od momentu založenia bolo primárnym cieľom vytvorenie pružnej a silnej spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti IT. S pomocou tímu kvalifikovaných odborníkov spoločnosť vyvinula vlastný ekonomický informačný systém, ktorý úspešne implementuje v podnikateľskej sfére. Vysoko sofistikované a invenčné postupy spracovania aplikované v softvérových riešeniach sú zárukou efektívneho spracovania informácií, ich interpretácie a vyhodnocovania, dôsledkom čoho sú kvalitné rozhodovacie a riadiace procesy. Priame prepojenie užívateľskej a vývojovo-implementačnej sféry je predpokladom rýchlej reakcie na dynamiku rozvoja ekonomických procesov, prejavom ktorých sú legislatívne zmeny vo finančnej a daňovej oblasti. Spoluprácou so špičkovými výrobcami v oblasti IT sa spoločnosť snaží vytvárať moderné a nadčasové riešenia, umožňujúce našim zákazníkom držať krok s technologickým pokrokom a trendmi vo vývoji v oblasti IT.

Ciele spoločnosti:

  • „Nechceme byť všade, chceme byť tam, kde nás potrebujú“ - našim obchodným cieľom implementácia softvérových riešení v rovnováhe s garanciou kvalitnej podpory a služieb
  • „Nechceme robiť všetko, chceme robiť to, čomu rozumieme a rozumieť tomu, čo robíme“ – našim vnútorným cieľom je budovať kolektív schopný rozumieť požiadavkám zákazníka, ako aj požiadavkám vyplývajúcim z vývoja v spoločnosti, kolektív schopný vytvárať zmysluplné riešenia a poskytovať spolu s nimi vysoko kvalitné služby

Aktuálne
Dátum Názov súboru

FTP service offline.