Upgrade

Všetky aktualizácie softvéru dodávaného spoločnosťou Spark, spol. s r.o. sú k dispozícii na tejto stránke. Pokyny k aktualizácii sú vo formáte PDF. Ak si aktualizácia softvéru vyžaduje nové súbory, tak tie sú k dispozícii vo formáte ZIP. Pre stiahnutie kliknite na meno súboru.


Upgrade
Dátum Pokyny Upgrade súbor Veľkosť súboru

FTP service offline.

Aktuálne
Dátum Názov súboru

FTP service offline.