Pohľadávky a záväzky

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
19
Počet zákazníkov:
19
Verzia pre tlač:
p060801-paz.pdf
Náhľady:

Aplikácia určená pre manažérov a riadiacich pracovníkov, poskytujúca rýchly a efektívny pohľad do údajovej základne saldokonta prostredníctvom prehľadov s množstvom výberových kritérií a filtrov s priamym výstupom do EXCELu.

Kritéria výberov:

 • Uhradené, neuhradené saldokonto
 • Pohľadávky, záväzky, analytické členenia
 • Intervaly hodnôt
 • Sumarizácie za organizácie, faktúry
 • Po lehote, do lehoty, intervaly omeškania
 • Intervaly dátumov vystavenia, splatnosti
 • Stupne agregácie údajov
 • Priame výbery za organizáciu

Ďalšie možnosti:

 • Podpora multiverzie EFR
 • Výbery za ľubovoľný časový interval v rámci existencie dát
 • Možnosti zaradenia/vylúčenia záloh a úhrad bez faktúr do výberov
 • Výstupy vo forme rekapitulácií alebo zoznamov
 • Výstupy vo formáte EXCEL
 • Rôzne spôsoby triedenia výstupných dát
 • Uchovávanie stavu výberových kritérií
 • Možnosť diferenciácie prístupu k údajom
 • Podpora systému ochrany EFR