Evidencia pokladne

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
126
Počet zákazníkov:
92
Verzia pre tlač:
p060801-ped.pdf
Náhľady:

Aplikácia Evidencia pokladne je určená na pokrytie činností spojených s vedením firemnej pokladne. Systém umožňuje vedenie až 99 pokladní v závislosti od vecného a organizačného členenia vo vnútri organizácie a podľa typu a počtu tuzemských a valutových zdrojov. Aplikácia zabezpečuje klasifikáciu a evidenciu zdaniteľných plnení pre účely odpočtu DPH, združené nahrávanie drobných nákupov, úhrady faktúr s prístupom do saldokonta, umožňuje vytváranie podkladov pre vzájomné zápočty.

  • Vedenie pokladničných kníh predmetným spôsobom
  • Valutové i tuzemské pokladne (max 99)
  • Tlač pokladničných dokladov
  • Možnosť oddelenej predkontácie a zápisu
  • Evidencia zdaniteľných plnení v pásmach DPH
  • Automatizovaná tvorba nároku na odpočet DPH
  • Výbery, prehľady, pokladničné predvahy a rôzne výstupy
  • Automatizované prepojenie na účtovníctvo a EDP