Evidencia interných objednávok

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
12
Počet zákazníkov:
10
Verzia pre tlač:
p060801-obx.pdf
Náhľady:

Aplikácie oblasti logistiky zabezpečujúce možnosti evidencie objednávok od klientskej sféry, ich on-line verifikáciu voči stavu skladu, rezerváciu tovaru, automatizované objednávanie chýbajúceho tovaru s automatizovaným párovaním objednávok a príjemiek s riešením náhrad a zámen včítane automatickej sumarizácie požiadaviek a generovania objednávok voči dodávateľom.

Evidencia interných objednávok (OBI)

Základné funkcie:

  • Automatizované vystavovanie interných objednávok na základe kritických zásob skladu
  • Ručné vystavovanie objednávok na základe požiadaviek odberateľa s priamou väzbou na sklad tovaru a ND
  • Rezervácia tovaru podľa stavu skladu priamo pri vystavovaní objednávky
  • Evidencia uspokojených a neuspokojených objednávok podľa odberateľov, podľa tovarových položiek
  • Manažment nevybavených objednávok, presuny rezervácií medzi objednávkami
  • Väzba na externé objednávky, automatizované vystavenie objednávky na dodávateľa podľa potrieb interných objednávok a stavu skladu
  • Vystavovanie výdajok skladu priamo z objednávky
  • Vystavovanie vydaných faktúr priamo z objednávky
  • Automatická detekcia náhrad